Die doop is een van die mooiste sakramente wat ons vier.
Dit is ons voorreg om as gemeente getuies te wees van die Doop.

Dope moet ten minste een maand voor die doopdatum met die kerkkantoor gereël word.

Doopdatums: Elke eerste Sondag van die maand
(Versoeke vir ‘n ander datum kan aangevra word)

Waar kan ek doop?

09:00 Klassieke Diens (Kerkgebou)
09:00 Familiediens (Durbieland)
18:00 Leefdiens (Kerkgebou)

Kontakpersoon: Alrina Krige ontvangs@dgkerk.co.za / 021 975 6370

Jy moet self jou doopgesprek met die betrokke leraar reël

Vir ‘n Doopregistrasievorm, maak gerus kontak hieronder

Doopregistrasievorm