Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld.

Dit beteken:

  • dat ons elke dag moet leer om saam met Jesus te leef (dissipels)
  • dat ons mekaar, ons mede-gelowiges, nodig het (saam)
  • dat ‘n lewe as dissipel van Jesus, saam met mede-gelowiges, noodwendig uitloop op diens in die wêreld (diens).

Die kerk bestaan ter wille van dissipelskap, en dissipelskap is ter wille van die wêreld. In Durbanville Gemeente wil ons gelowiges bystaan, toerus en bemagtig om daar waar hulle woon en werk in diens te staan van God se nuwe wêreld.