Ons gasvryheidsbediening sluit ‘n hele paar kleiner bedieninge in:

  • Blomme (Saal en Kerk)
  • Teebeurte
  • Verwelkoming by die Klassieke Diens, Familiediens en die LEEF Aanddiens
  • Sosiale geleenthede bv. die basaar en funksies
  • Informele ontmoetings met mense wat kom tee drink en ons eredienste bywoon.

Kontakpersoon: Jackie Pretorius by jackie@dgkerk.co.za of 021 975 6370 / 0827793356